Vés al contingut

El CAP El Carmel estrena edifici

9 Desembre 2010

 El 6 d’octubre de 2010 es va inaugurar la reforma i ampliació del Centre d’Atenció Primària El Carmel, projecte redactat i obra dirigida per Lucia Feu Villarino.

L’objectiu del projecte ha estat l’ampliació del CAP existent amb una revisió i nova definició de determinades àrees funcionals, per així millorar l’atenció sanitària de la població del barri i cobrir les necessitats de l’equip de professionals que hi treballen.

Per tant s’han adaptat els serveis a les noves necessitats sorgides pel creixement demogràfic, l’adequació als nous ratis de metge de família, pediatra i infermera per habitant, la prevalença de malalties cròniques, el suport especialitzat a l’atenció primària, les activitats d’educació sanitària i el fet de ser Unitat Docent de Medicina familiar i Comunitària.

L’edifici existent, construït l’any 1987, està situat al carrer de la Murtra 130-140 al barri del Carmel de Barcelona. El centre ha ampliat la seva superfície en 1170 m² i s’han reformat i adequat a la normativa vigent els 1402 m² de l’edifici existent.

Les condicions especials del solar, els requeriments de l’ampliació i la seva relació amb l’edifici existent han estat l’origen de la proposta, la qual s’ha generat a partir del desenvolupament dels següents temes:

Continuïtat tipològica amb l’edifici existent, disposició a nivell funcional i espaial al voltant d’un espai central tant en planta com en secció, incidint especialment en la connexió d’edifici vell i edifici nou.
Replanteig d’accessos i circulacions d’ambdós edificis; nou nucli d’escala i ascensor, de manera que l’ampliació resol els problemes de circulació de l’edifici existent, millora la comunicació entre plantes i l’evacuació amb un nou accés en l’altre extrem de l’edifici.
– Una gran lluerna fa possible una bona il•luminació en el conjunt de l’edifici.
– La proposta adequa algunes zones de l’edifici existent. (Vestidors homes i dones, despatxos d’administració, soterrani de magatzem).

El projecte també ha contemplat el tractament del talús del darrere de l’edifici, el qual s’ha protegit recobrint tota la seva superfície amb formigó projectat.

La inversió de l’obra d’ampliació del CAP El Carmel ha estat de 2.711.763,11 d’euros.

 

 El CAP El Carmel, un edifici ecoeficient

 Criteris ambientals en el disseny arquitectònic

– Aprofitament màxim de la llum natural
Ventilació creuada natural
– Obertures que possibiliten gaudir de les bones vistes
– Emplaçament – Nou accés a l’edifici

 Energia- Estalvi energètic i reducció d’emissions de CO2  Envolvents

Millora de la U (transmitància tèrmica) i ponts tèrmics:
Aïllament tèrmic en tota l’envolvent: façana, coberta i primer forjat
Façana cara vista amb cambra d’aire no ventilada i aïllament tèrmic a la cara interior
Cobertes invertides amb làmina impermeable, aïllament tèrmic i acabat (paviment de terratzo, palet de riera…)
– Obertures amb doble vidre 3+3 / 12 / 3+3 mm i fusteries amb trencament de pont tèrmic

Millora de la F (factor solar modificat):
Protecció solar: gelosies, voladius i estors

Materials i sistemes constructius

Materials durables i bon manteniment – Exemples: rajola gresificada, terratzo, etc
Sistemes preindustrialitzats – la utilització d’aquests sistemes permet un millor control de tot el procés industrial així com del temps d’execució (les peces arriben a l’obra preparades per instal•lar), a més a més hi ha un millor control dels residus (les peces són fàcilment desmuntables per posterior reutilització i reciclatge selectiu) – Exemples: mampares (doble panell de fusta de melamina de 16 mm d’espessor cadascun entre els quals hi ha una cambra interior de 48 mm amb llana de roca) i cel-rasos (plaques de fibres minerals de cara vista)
Materials de baix impacte ambiental – Exemples: terratzo

Confort acústic

Cel-rasos a base de plaques de fibres minerals de cara vista, fonoabsorbents
Plaques fonoabsorbents de cartró-guix en caixa lluerna, per tal de garantir el confort a la sala d’espera

Aïllament acústic

– Entre consultes hi ha mampares formades per doble panell de fusta de melamina de 16 mm d’espessor cadascun entre els quals hi ha una cambra interior de 48 mm amb llana de roca. En la part superior de les mampares hi ha una barrera fònica de 80 mm
– Sala instal•lacions tancament multifulla format per paret de tancament de maó calat revestida amb monocapa, cambra d’aire 8 cm, paredó de totxana, aïllament acústic de llana mineral i paret de maó calat de cantell

Sanejament i aigua

– Xarxa de sanejament separativa, per aigües residuals i pluvials fins la connexió a la xarxa pública
– Aixetes temporitzades automescladores amb airejador per a estalvi d’aigua i cisternes d’inodors de doble descàrrega
– Canonades d’acs i retorn aïllades per evitar fuites tèrmiques, reduint el consum de gas

Aigua calenta sanitària – energia solar tèrmica

– 6 captadors solars tèrmics plans per producció de l’aigua calenta sanitària situats a la coberta de l’edifici

Il.luminació

– Il.luminació artificial amb lluminàries d’alt rendiment i baix consum
– Equips de fluorescència, compostos per xassís metàl.lics, amb reflectors i làmpades adequades per aconseguir el nivell d’il.luminació exigit, balasts electrònics i difusors de macrogelosia

Ventilació

– A la sala d’instal.lacions de la planta tercera hi ha 4 recuperadors entàlpics. A l’estiu, durant la refrigeració, es refreda l’aire exterior que ha d’introduir-se en el local, aproximant-lo a les condicions de l’aire interior. Aquest procés s’inverteix durant l’hivern, amb el procés de calefacció, escalfant l’aire exterior abans de ser introduït a la sala. Aquests recuperadors es connecten a les unitats interiors i aporten aire exterior , garantint la renovació de l’aire de les sales a climatitzar

Climatització

– Climatització amb bomba de calor inverter i recuperació de calor, el sistema utilitza el calor recuperat en la refrigeració per la calefacció i el calor absorbit en la calefacció per la refrigeració
– Equips de baix consum energètic (classificació A), tant per fred com per calor
– Climatització amb volum de refrigerant variable i control independent per sala

Dades del projecte

Localització: Carrer Murtra nº130-140 al Carmel, Barcelona
Data projecte: 2006-2007
Data execució: 2009-2010
Promotor: Catsalut i GISA
Constructor: Novantia Integral S.A.
Superfície: obra nova 1170 m² reforma 1402 m² urbanització 1208 m²
Arquitectes: Lucia Feu
Arq. tècnic DO: Josep Vila / Taller d’enginyeria ambiental S.A.
Col.laboradors: Eva Escrich i Maria Cortils -arquitectes- Ferran Bermejo -estructura- Miquel Milian –pressupost- Anna Bono -ESS- Quadrifoli S.L. -instal.lacions i llic. ambiental- Geolog -estudi geotècnic-
Pressupost contracte: 2.711.763,11 €

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: