Vés al contingut

Concurs pavelló Montserrat HSCSP

28 Desembre 2011

Proposta pel concurs de restauració i adequació interior del pavelló de Ntra Sra de Montserrat del recinte històric de l’Hospital de La Santa Creu i de Sant Pau

Lema: 1911-2011

1901, Projecte de Domènech i Montaner; 1911, Inauguració dels nou primers edificis; 1978, declarat BCIN; 1997, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

Cent anys després de la inauguració dels nou primers edificis, i ja traslladat l’ús hospitalari, que l’ha ocupat durant quasi tots aquest anys, el conjunt històric inicia una nova etapa. La rehabilitació, recuperació i preservació del recinte històric, un dels exemples més emblemàtics del modernisme català, fent-lo servir de campus d’organismes internacionals que investiguin i desenvolupin temes de salut social.

Amb aquest esperit i seguint les directrius del Pla Director del Recinte Històric de l’ HSCS abordem el projecte de restauració i adequació interior del Pavelló de Montserrat.


Treballem la proposta a partir de tres eixos principals:

1 Recuperar i restaurar els espais originals tal i com els va projectar Lluís Domènech i Montaner. Tornar als espais diàfans, recuperar les proporcions i les alçades. Recuperar el ritme de les sales, la successió de voltes de maó, de tradició constructiva catalana que el modernisme va revitalitzar. La rehabilitació ha de contemplar uns criteris específics d’intervenció que garanteixin la preservació de la integritat històrica i artística d’un dels exemples més emblemàtics del modernisme català.

2 La nova intervenció consisteix en la construcció en les naus de planta baixa i pis d’un nou volum exempt d’una planta. Construït tot ell de fusta amb la idea de contraposar els colors brillants dels revestiments de rajola vidriada de sostres i parets amb la textura mate de la fusta reciclada.

3 L’eficiència energètica és el tercer eix vertebrador de la proposta. El disseny de l’artefacte és a base d’un sistema constructiu lleuger i en sec, fet de material prefabricat que estalvia aigua i té un control dels residus. Per altra banda els materials emprats, eco-materials amb certificació que són garantia de processos de fabricació no contaminant i no nociu per a la salut, i materials que tanquen el cicle de vida, és a dir l’artefacte de fusta està pensat perquè els seus elements al final de la seva vida útil puguin ser desmuntats i reciclats.
El control climàtic i lumínic de l’edifici utilitza mesures d’eficiència energètica integrant sistemes actius i passius per assolir el confort necessari.

Procés i criteri de restauració

Criteris específics d’intervenció per tal de preservar la integritat històrica i artística de l’edifici: Per una banda la conservació i recuperació dels valors per als quals va ser declarat patrimoni, sense detriment de la utilització de tècniques i materials contemporanis. L’actualització dels sistemes de construcció en les estructures històriques implica la recerca d’un equilibri necessari entre el manteniment de els seves característiques originals i un compromís amb la construcció de les noves tecnologies i equips.

El pavelló de Montserrat i el recinte del qual en forma part exigeix una rehabilitació respectuosa en la qual prevalguin la recuperació i conservació dels elements arquitectònics originals. Els processos de restauració hauran de ser precisos i minuciosos per tal de garantir la perdurabilitat d’aquest conjunt.

El sistema d’instal•lacions

Com en la resta d’actuacions previstes en la proposta, totes les instal•lacions necessàries pel condicionament dels diferents espais es projecten amb dues premises claus: la integració arquitectònica de les solucions i la seva eficiència energètica.

La idea d’eficiència energètica es desenvolupa en tots els aspectes tècnics de la proposta per tal de condicionar, tèrmica i lumínicament, i tan sols i exclusivament, els espais ocupats fent ús de les tècniques existents actualment pel màxim estalvi energètic. Considerant les elevades volumetries de la proposta, i la baixa ocupació de les mateixes, els condicionaments controlats tant sols d’aquells espais ocupats, comportarà un estalvi molt significatiu tant en el consum tèrmic,com en l’elèctric.

 

Promotor
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Pressupost PEM
3.972.300 €

Equip

Arquitectura
Isabel Pascual (Fip arquitectes) i Lucia Feu
Equip d’arquitectura
Sabrina Calzolari, Eva Escrich, Laia Llucià, Luis Martinez de las Heras, Hugo Torre.
Instal.lacions
Alex Olives (Quadrifoli)
Estructures
Ferran Bermejo
Consultoria Energètica
Jordi Pascual (Aiguasol)
Arquitectura tècnica
Miquel Milián i Anna Bono
Restauració
M. Jose Gracia (Tdart)
Historiadora
Mercè Pibernat